Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Stradunach
Powróć do: Rekrutacja

Rekrutacja 2023/2024

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach

z dnia 22/02/2023r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym "0" 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach 
na rok szkolny 2023/2024.

podstawa prawna:

art. 153  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089). 

          Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach  informuje, że nabór do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony na wolne miejsca w  terminie od 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r.  

1.  Liczba grup - 1

 2. Liczba wolnych miejsc wynosi - 25  miejsc

           Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego założyło 0 rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Kryteria rekrutacji, wykaz wymaganych dokumentów oraz warunki przyjęcia dziecka do przedszkola  określa Regulamin rekrutacji do Oddziału przedszkolnego w Stradunach .

Regulamin wraz z wzorami dokumentów dostępny jest w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja 

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja 

 


 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach

z dnia 25.01.2023 r. 

o liczbie wolnych miejsc w klasie I
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach 
na rok szkolny 2023/2024.

podstawa prawna:

art. 153  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089). 

 Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach  informuje, że nabór do klasy I  na  rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony na wolne miejsca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach  w  terminie od 01.02.2023 r. do 06.03.2023 r.  

 

Liczba wolnych miejsc wynosi:

 Liczba oddziałów - 1

 Liczba wolnych miejsc wynosi - 25  miejsc

Kryteria rekrutacji, wykaz wymaganych dokumentów oraz warunki przyjęcia dziecka do klasy I  określa Regulamin rekrutacji do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach .

Regulamin wraz z wzorami dokumentów dostępny jest w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja