Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Stradunach
Powróć do: strona główna

Wizja i Misja Szkoły

Wizja szkoły
Nasza szkoła wyposaża ucznia w wiedzę  i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesny świecie. Uczy patriotyzmu i poszanowania tradycji oraz troski o zdrowie i środowisko.

Misja szkoły
- Motywujemy uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań.
- Wychowujemy w poszanowaniu wartości patriotycznych  i etycznych.
- Propagujemy zdrowy styl życia.
- Edukujemy uczniów do bezpiecznych zainteresowań w życiu codziennym.