Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Stradunach
Powróć do: Wizja i Misja Szkoły

O szkole

Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach jest społecznością, której wszyscy członkowie są jednakowo ważni. Poprzez szukanie i rozwijanie mocnych stron ucznia, przygotowujemy go do sprostowania wyzwaniom przyszłości.

10 listopada 2005 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur poświęcił sztandary i nowo otwartą salę gimnastyczną. Szkoła Podstawowa nosi imię Jana Pawła II, a Gimnazjum - imię Marszałaka Józefa Piłsudskiego.

Idea nadania naszej szkole imienia sławnego Polaka narodziła się wraz z przejęciem naszej szkolnej społeczności do nowo oddanego budynku przy ulicy Kościuszki 40. To, że ta szkoła istnieje (a losy jej były bardzo skomplikowane) to zasługa przede wszystkim księdza Józefa Kąckiego i Wójta Bernarda Walencieja.

Pomysłodawcą projektu był ówczesny dyrektor szkoły (wtedy tylko podstawowej) p. Zygfryd Bułkowski. Całą procedurę w oparciu o stosowne rozporządzenia regulujące te kwestie rozpoczęto na początku roku szkolnego 1997/98.

Najczęściej bywa tak, że od rozpoczęcia procedury do nadania imienia mija rok. Z przyczyn niezależnych (min. reforma ustroju szkolnego) minęło osiem lat. W tym czasie powstało gimnazjum. Duży, nowoczesny budynek pomieścił dwie szkoły. W celu sprawniejszego zarządzania obiema placówkami utworzono Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach.

05.01.2011r. w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach nastąpiło uroczyste otwarcie Samorządowego Przedszkola w Stradunach. Inicjatorem inwestycji, między innymi wyrównującej szanse dzieci wiejskich i miejskich, był Wójt Gminy Ełk Pan Antoni Polkowski.

Jesteśmy pewni, że obecność pod jednym dachem tych dwóch wielkich osobowości służyć będzie dobremu wychowaniu następnych pokoleń Polaków.

Patron Szkoły Podstawowej: Św. Jan Paweł II