Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Stradunach
Powróć do: Uczniowie

Zajęcia dodatkowe

Szkoła prowadzi szeroki wachlarz nieodpłatnych zajęć dodatkowych:

  • zajęcia rozwijające w klasach,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • zajęcia rozwijające kompetencje-emocjonalno-społeczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • Szkolne Koło Wolontariatu,
  • zajęcia sportowe SKS,
  • Szkolny Chór.